78-005

Clothes Size 16/18

411 S. Washington Street

Spokane, Washington 99204

509-808-4919